Områden: Folkbokföring

Datum: 2021-06-23

Dnr: 8-1069112

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 18 maj 2018, dnr 202 198967-18/111, upphävs och ska inte längre tillämpas.

Med hänsyn till att innehållet i tillämpliga delar har ersatts av information i rättslig vägledning är ställningstagandet inte längre aktuellt.