Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2021:16

beslutade den 22 november 2021.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022. För ytterligare information om vilka uppgifter som enligt föreskrifterna ska exporteras till en fil i XML-format, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2021:32.