OBS: Detta är utgåva 2021.17. Visa senaste utgåvan.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2021-12-27 Vägledning
Lagändring: Ny tid för överklagande av beslut om återbetalning av skatt på tobak till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige
2021-12-27 Vägledning
2021-12-27 Vägledning
Lagändring: Omprövning av beslut om återbetalning av skatt på tobak till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige
2021-12-27 Vägledning
2021-12-27 Vägledning
Lagändring: Ny tid för överklagande av beslut om återbetalning av nikotinskatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige
2021-12-27 Vägledning
2021-12-27 Vägledning
Lagändring: Omprövning av beslut om återbetalning av nikotinskatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige
2021-12-27 Vägledning
2021-12-27 Vägledning
Lagändring: Ny tid för överklagande av beslut om återbetalning av energiskatt på bränsle till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige
2021-12-27 Vägledning
2021-12-27 Vägledning
Lagändring: Omprövning av beslut om återbetalning av energiskatt på bränsle till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige
2021-12-27 Vägledning
2021-12-27 Vägledning
Lagändring: Ny tid för överklagande av beslut om återbetalning av skatt på alkohol till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige
2021-12-27 Vägledning
2021-12-27 Vägledning
Lagändring: Omprövning av beslut om återbetalning av skatt på alkohol till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige
2021-12-27 Vägledning
2021-12-22 Vägledning
Ett eller flera evenemang?
2021-12-22 Vägledning
2021-12-22 Vägledning
Rättsfall: Intresseavvägning vid utmätning av en fastighet där det bor ett barn
2021-12-22 Vägledning
2021-12-22 Vägledning
Storleken på underlaget för skattereduktion för inventarier som anskaffas 2021
2021-12-22 Vägledning
2021-12-22 Vägledning
Innehavskravet för inventarier vid skattereduktion för inventarier som anskaffas 2021
2021-12-22 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
Förtydligande: Exitskatt på andra tillgångar än aktier
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
Förtydligande: Exitskatt på andra tillgångar än aktier
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
Förtydligande: Omständigheter som kan vara tecken på obestånd
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en tillämpning av den nya undantagsregeln i vissa fall inte är förenlig med unionsrätten
2021-12-21 Vägledning
2021-12-21 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en tillämpning av den nya undantagsregeln i vissa fall inte är förenlig med unionsrätten
2021-12-21 Vägledning
2021-12-20 Vägledning
2021-12-20 Vägledning
2021-12-20 Vägledning
Lagändring: Reklamskatten avskaffas den 1 januari 2022
2021-12-20 Vägledning
2021-12-20 Allmänt råd
2021-12-20 Allmänt råd
2021-12-20 Allmänt råd – aktier
2021-12-20 Allmänt råd – aktier
2021-12-20 Allmänt råd – aktier
2021-12-20 Allmänt råd – aktier
2021-12-20 Allmänt råd
2021-12-20 Allmänt råd
2021-12-20 Föreskrift
2021-12-20 Föreskrift
2021-12-20 Föreskrift
2021-12-20 Föreskrift
2021-12-20 Föreskrift
2021-12-20 Föreskrift
2021-12-20 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning av utländsk skatt – fördelning av skattereduktioner vid spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer
2021-12-20 Vägledning
2021-12-20 Vägledning
Nytt HFD-avgörande om privatbostadsföretagsbegreppet.
2021-12-20 Vägledning
2021-12-20 Ställningstagande
2021-12-20 Ställningstagande
2021-12-20 Rättsfallskommentar
2021-12-20 Rättsfallskommentar
2021-12-20 Lagar & förordningar
2021-12-20 Lagar & förordningar
2021-12-20 Vägledning
2021-12-20 Vägledning
2021-12-20 Vägledning
Lagändring: Skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla den 1 januari 2022.
2021-12-20 Vägledning
2021-12-20 Vägledning
Lagändring: Skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla den 1 januari 2022.
2021-12-20 Vägledning
2021-12-20 Ställningstagande
2021-12-20 Ställningstagande
2021-12-20 Ställningstagande
2021-12-20 Ställningstagande
2021-12-19 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte bevilja omställningsstöd efter den 30 juni 2022
2021-12-19 Vägledning
2021-12-19 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte bevilja omställningsstöd efter den 30 juni 2022
2021-12-19 Vägledning
2021-12-17 Vägledning
Förtydligande: Dispens från taxameter
2021-12-17 Vägledning
2021-12-17 Rättsfallskommentar
2021-12-17 Rättsfallskommentar
2021-12-17 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2021-12-17 Vägledning
2021-12-17 Vägledning
Lagändring: Den 1 januari 2022 införs nya mervärdesskatteregler om undantag från skatteplikt för vissa inköp och import som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin
2021-12-17 Vägledning
2021-12-17 Vägledning
Lagändring: Återbetalning för att hantera covid-19-pandemin
2021-12-17 Vägledning
2021-12-17 Vägledning
Sidan Tillämpning av skatteavtal på svensk pension har tillkommit för att underlätta tillämpning av skatteavtal
2021-12-17 Vägledning
2021-12-17 Vägledning
Förtydligande: Den så kallade söndagsregeln innebär att sista ansökningsdatum för förhandsbesked är måndag den 3 januari 2022
2021-12-17 Vägledning
2021-12-17 Vägledning
Förordningsändring: Sista datum för ansökan om evenemangsstöd senarelagt till den 14 februari 2022
2021-12-17 Vägledning
2021-12-17 Meddelande
2021-12-17 Meddelande
2021-12-17 Ställningstagande
2021-12-17 Ställningstagande
2021-12-17 Vägledning
Lagändring: Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har sagts upp av Sverige och lagen om avtalet upphör att gälla den 1 januari 2022.
2021-12-17 Vägledning
2021-12-17 Vägledning
Lagändring: Skatteavtalet mellan Sverige och Grekland har sagts upp av Sverige och lagen om avtalet upphör att gälla den 1 januari 2022.
2021-12-17 Vägledning
2021-12-17 Utgåvenotis
2021-12-17 Utgåvenotis
2021-12-16 Vägledning
Lagändring från 1 januari 2022: Tillfällig anställning eller uppdrag i högst en månad
2021-12-16 Vägledning
2021-12-16 Vägledning
Lagändring från 1 januari 2022: Tillfälligt anställd i offentlig verksamhet under samhällskriser
2021-12-16 Vägledning
2021-12-16 Vägledning
Lagändring den 1 januari 2022: Tillfällig anställning eller uppdrag i högst en månad och tillfällig anställning i offentlig verksamhet under samhällskriser
2021-12-16 Vägledning
2021-12-16 Lagar & förordningar
2021-12-16 Lagar & förordningar
2021-12-16 Vägledning
Förtydligande: När beskattning av evenemangsstödet ska ske
2021-12-16 Vägledning
2021-12-15 Vägledning
Förtydligande: Äganderättens övergång vid köp av bostadsrätt
2021-12-15 Vägledning
2021-12-14 Vägledning
Ställningstagande: Staking av ether i Ethereum 2.0
2021-12-14 Vägledning
2021-12-14 Ställningstagande
2021-12-14 Ställningstagande
2021-12-14 Vägledning
Författningsändring: Nya bestämmelser om Skatteverkets skyldighet att underrätta socialnämnden från och med den 1 januari 2022
2021-12-14 Vägledning
2021-12-14 Lagar & förordningar
2021-12-14 Lagar & förordningar
2021-12-13 Vägledning
Ställningstagande: Export av varor när köparen ansvarar för transporten ut ur EU
2021-12-13 Vägledning
2021-12-13 Vägledning
Ställningstagande: Export av varor när köparen ansvarar för transporten ut ur EU
2021-12-13 Vägledning
2021-12-13 Vägledning
Ställningstagande: Export av varor när köparen ansvarar för transporten ut ur EU
2021-12-13 Vägledning
2021-12-13 Vägledning
2021-12-13 Vägledning
2021-12-13 Vägledning
Förtydligande: Omsättningströskeln vid distansförsäljning kan inte tillämpas parallellt med unionsordningen
2021-12-13 Vägledning
2021-12-13 Allmänt råd – aktier
2021-12-13 Allmänt råd – aktier
2021-12-13 Allmänt råd – aktier
2021-12-13 Allmänt råd – aktier
2021-12-13 Allmänt råd – aktier
2021-12-13 Allmänt råd – aktier
2021-12-13 Allmänt råd – aktier
2021-12-13 Allmänt råd – aktier
2021-12-13 Vägledning
Rättsfall: Fråga om i vilken utsträckning allmän domstol i en jävsprocess i konkurs är bunden av domar om skattskyldighet som fått laga kraft i förvaltningsdomstol före konkursen
2021-12-13 Vägledning
2021-12-13 Allmänt råd
2021-12-13 Allmänt råd
2021-12-13 Allmänt råd
2021-12-13 Allmänt råd
2021-12-10 Nyhet
Nu blir det lättare att hitta information i Rättslig vägledning
2021-12-10 Nyhet
2021-12-10 EU-författning
2021-12-10 EU-författning
2021-12-10 EU-författning
2021-12-10 EU-författning
2021-12-10 Vägledning
2021-12-10 Vägledning
2021-12-10 Lagar & förordningar
2021-12-10 Lagar & förordningar
2021-12-10 Vägledning
Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder
2021-12-10 Vägledning
2021-12-10 Vägledning
Ställningstagande: Sjuk- eller tandvård som tillhandahålls i ett läkarhus lokaler
2021-12-10 Vägledning
2021-12-10 Ställningstagande
2021-12-10 Ställningstagande
2021-12-10 Ställningstagande
2021-12-10 Ställningstagande
2021-12-09 Vägledning
Förtydligande: Kryptotillgångar (t.ex bitcoin) är en förmån
2021-12-09 Vägledning
2021-12-09 Vägledning
Rättsfall: Köpoption med återköpsklausul vid avslutad anställning
2021-12-09 Vägledning
2021-12-09 Vägledning
2021-12-09 Vägledning
2021-12-09 Vägledning
Rättsfall: Moduler avsedda för tillfällig uppställning med anslutning till el och vatten
2021-12-09 Vägledning
2021-12-08 Vägledning
Sidan Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto har tillkommit.
2021-12-08 Vägledning
2021-12-08 Vägledning
Sidan Koncernbidragsspärren har skrivits om med anledning av de justerande bestämmelserna om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto som trätt i kraft den 1 januari 2021
2021-12-08 Vägledning
2021-12-08 Vägledning
Ny sida: Vid vilken tidpunkt ska en användare lämna uppgifter?
2021-12-08 Vägledning
2021-12-08 Vägledning
Ny sida: Vid vilken tidpunkt ska en rådgivare lämna uppgifter?
2021-12-08 Vägledning
2021-12-08 Vägledning
Förtydligande: Utbetalning i form av en kryptotillgång (t.ex. bitcoin) är inte en kontant ersättning
2021-12-08 Vägledning
2021-12-08 Utgåvenotis
2021-12-08 Utgåvenotis
2021-12-07 Lagar & förordningar
2021-12-07 Lagar & förordningar
2021-12-07 Lagar & förordningar
2021-12-07 Lagar & förordningar
2021-12-07 Lagar & förordningar
2021-12-07 Lagar & förordningar
2021-12-07 Vägledning
2021-12-07 Vägledning
2021-12-07 Rättsfallskommentar
2021-12-07 Rättsfallskommentar
2021-12-07 Vägledning
Rättsfall: Särskilda skäl för befrielse fanns inte
2021-12-07 Vägledning
2021-12-07 Vägledning
Rättsfall: Egen rekonstruktion var inte en verksam åtgärd
2021-12-07 Vägledning
2021-12-06 Vägledning
Rättelse: Share of freehold kan inte motsvara ett privatbostadsföretag vid tillämpning av reglerna i 46 och 47 kap. IL
2021-12-06 Vägledning
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Föreskrift
2021-12-06 Allmänt råd
2021-12-06 Allmänt råd
2021-12-06 Vägledning
Ställningstagande: Tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats
2021-12-06 Vägledning
2021-12-06 Ställningstagande
2021-12-06 Ställningstagande
2021-12-06 Ställningstagande
2021-12-06 Ställningstagande
2021-12-05 Vägledning
Förtydligande: Fysiska personer som ska utföra verksamhet i Sverige åt en juridisk person
2021-12-05 Vägledning
2021-12-05 Vägledning
Förtydligande: Att verksamheten ska bedrivas i Sverige innebär att den ska bedrivas fysiskt här
2021-12-05 Vägledning
2021-12-03 Vägledning
Förtydligande: Teckenspråkstolkning kan omfattas av skattesatsen 6 procent
2021-12-03 Vägledning
2021-12-03 Vägledning
Förtydligande: Överlåtelse av non-fungible tokens omfattas av normalskattesatsen 25 procent
2021-12-03 Vägledning
2021-12-03 Föreskrift
2021-12-03 Föreskrift
2021-12-01 Vägledning
2021-12-01 Vägledning
2021-12-01 Vägledning
2021-12-01 Vägledning
2021-12-01 Vägledning
Lagändring: Nya regler om att anmälan om gemensam vårdnad kan göras digitalt
2021-12-01 Vägledning
2021-12-01 Vägledning
Förtydligande: När en sammankomst eller tillställning som är en del av ett evenemang flyttas fram ses detta som att en sammankomst eller tillställning ställts in och en ny tillkommit. Den nytillkomna tillställningen ses inte som en del av samma evenemang.
2021-12-01 Vägledning
2021-11-30 Vägledning
Förhandsbesked: Näringsbetingade andelar byter karaktär vid tidpunkten då röstetalet understiger 10 procent i samband med nyemission
2021-11-30 Vägledning
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Allmänt råd – aktier
2021-11-29 Allmänt råd – aktier
2021-11-29 Allmänt råd – aktier
2021-11-29 Allmänt råd – aktier
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-29 Föreskrift
2021-11-26 Vägledning
Lagändring: Nya regler om tredjemansbekräftelser av föräldraskap från och med den 1 januari 2022
2021-11-26 Vägledning
2021-11-26 Vägledning
Lagändring: Bekräftelse av föräldraskap kan göras digitalt från och med den 1 januari 2022
2021-11-26 Vägledning
2021-11-26 Vägledning
Lagändring: Nya och utökade regler om presumerat föräldraskap träder i kraft den 1 januari 2022.
2021-11-26 Vägledning
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-25 Lagar & förordningar
2021-11-24 Föreskrift
2021-11-24 Föreskrift
2021-11-24 Lagar & förordningar
2021-11-24 Lagar & förordningar
2021-11-23 Föreskrift
2021-11-23 Föreskrift
2021-11-23 Föreskrift
2021-11-23 Föreskrift
2021-11-23 Föreskrift
2021-11-23 Föreskrift
2021-11-23 Vägledning
Ändring i K3 årsredovisning och koncernredovisning om händelser efter balansdagen
2021-11-23 Vägledning
2021-11-23 Vägledning
Ändring i K2 årsredovisning i mindre företag om händelser efter balansdagen
2021-11-23 Vägledning
2021-11-23 Vägledning
Ändring i årsbokslutsregelverket om händelser efter balansdagen
2021-11-23 Vägledning
2021-11-23 Vägledning
Ändring i årsbokslutsregelverket om underskrift av årsbokslutet
2021-11-23 Vägledning
2021-11-23 Vägledning
Ändring i K3 årsredovisning och koncernredovisning om underskrift av den finansiella rapporten
2021-11-23 Vägledning
2021-11-23 Vägledning
Ändring i K2 årsredovisning i mindre företag om underskrift av årsredovisningen
2021-11-23 Vägledning
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd
2021-11-22 Allmänt råd
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Allmänt råd – aktier
2021-11-22 Vägledning
2021-11-22 Vägledning
2021-11-17 Lagar & förordningar
2021-11-17 Lagar & förordningar
2021-11-17 Lagar & förordningar
2021-11-17 Lagar & förordningar
2021-11-16 Vägledning
Ställningstagande: En underårig ska företrädas av en god man i vissa fall
2021-11-16 Vägledning
2021-11-16 Vägledning
Ställningstagande: En underårig ska företrädas av en god man i vissa fall
2021-11-16 Vägledning
2021-11-16 Vägledning
Förtydligande: Borgenärsanstånd
2021-11-16 Vägledning
2021-11-16 Ställningstagande
2021-11-16 Ställningstagande
2021-11-15 Vägledning
Förtydligande: Datacentertjänster och colocationtjänster
2021-11-15 Vägledning
2021-11-15 Vägledning
2021-11-15 Vägledning
2021-11-12 Vägledning
Rättsfall: Kammarrätten har prövat om utbetalningar till aktieägare avser verkställd utdelning och därmed utgör ett hinder mot omställningsstöd
2021-11-12 Vägledning
2021-11-12 Vägledning
Ställningstagande: Det tidigare ställningstagandet ”Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land” ska inte längre tillämpas
2021-11-12 Vägledning
2021-11-12 Vägledning
Ställningstagande: Det tidigare ställningstagandet ”Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal” ska inte längre tillämpas
2021-11-12 Vägledning
2021-11-12 Vägledning
Rättsfall: Kammarrätten har prövat om utbetalningar till aktieägare avser verkställd utdelning och därmed utgör ett hinder mot omställningsstöd
2021-11-12 Vägledning
2021-11-11 Vägledning
Förtydligande: Ingående skatt vid redovisning enligt särskilda ordningar
2021-11-11 Vägledning
2021-11-11 Vägledning
Förtydligande: Beslut om SINK när inkomsten redan har betalats ut
2021-11-11 Vägledning
2021-11-11 Vägledning
Förtydligande: Beslut om SINK på Skatteverkets initiativ
2021-11-11 Vägledning
2021-11-10 Ställningstagande
2021-11-10 Ställningstagande
2021-11-10 Ställningstagande
2021-11-10 Ställningstagande
2021-11-09 Vägledning
Förtydligande: Avräkningsbar utländsk skatt för delägare i CFC-bolag på Malta
2021-11-09 Vägledning
2021-11-09 Vägledning
Ställningstagande: Kapitalvinstbeskattning vid överföring av kryptotillgång till en plattform för utlåning, byte eller förvaring
2021-11-09 Vägledning
2021-11-09 Ställningstagande
2021-11-09 Ställningstagande
2021-11-08 Vägledning
2021-11-08 Vägledning
2021-11-05 Ställningstagande
2021-11-05 Ställningstagande
2021-11-03 Vägledning
2021-11-03 Vägledning
2021-11-03 Vägledning
Rättsfall: Avtal om delbetalning innebär inte utebliven betalning
2021-11-03 Vägledning
2021-11-02 Ställningstagande
2021-11-02 Ställningstagande
2021-11-01 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021
2021-11-01 Vägledning
2021-11-01 Föreskrift
2021-11-01 Föreskrift
2021-11-01 Vägledning
Rättsfall: Prisnedsättning i efterhand
2021-11-01 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Förtydligande: Redovisning av omsättning som omfattas av 6 kap. 10 § ML
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Förtydligande: Unionsintern distansförsäljning genom elektronisk plattform
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Förtydligande: Nya exempel på kedjetransaktioner inom EU
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Förtydligande: Exempel där företag etablerat i Sverige säljer varor inom EU via plattformsföretag
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Förtydligande: Exempel där företag etablerat i Kina säljer vara till Sverige via plattformsföretag
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Ställningstagande: Försäljning av varor genom elektroniskt gränssnitt (omsättning inom EU)
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Ställningstagande: Försäljning av varor genom elektroniskt gränssnitt (förmedling i eget namn)
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Förtydligande: Plattformsföretag
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Ställningstagande: Distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Ställningstagande
2021-10-29 Ställningstagande
2021-10-29 Vägledning
Förtydligande: Justering av bilförmån medges inte för bil på grund av att den har dubbelkommando
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Vägledning
Rättsfall: Beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand
2021-10-29 Vägledning
2021-10-29 Lagar & förordningar
2021-10-29 Lagar & förordningar
2021-10-28 Vägledning
Förtydligande: Hemortskommun vid stadigvarande vistelse i Sverige som sträcker sig över ett årsskifte
2021-10-28 Vägledning
2021-10-28 Vägledning
Ställningstagande: Kommunerna och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster
2021-10-28 Vägledning
2021-10-28 Vägledning
Ställningstagande: Staten och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster
2021-10-28 Vägledning
2021-10-28 Ställningstagande
2021-10-28 Ställningstagande
2021-10-27 Vägledning
Förtydligande: Förutsättningar för att kunna tillämpa förenklingsregeln inom en intressegemenskap (komplettering)
2021-10-27 Vägledning
2021-10-27 Vägledning
Rättsfall: Ingen jämförbar omsättning
2021-10-27 Vägledning
2021-10-27 Vägledning
Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter.
2021-10-27 Vägledning
2021-10-27 Lagar & förordningar
2021-10-27 Lagar & förordningar
2021-10-27 Lagar & förordningar
2021-10-27 Lagar & förordningar
2021-10-27 Vägledning
Ställningstagande: Uppgiftsskyldighet när en rådgivare får tillgång till uppgifter som inte behövs för uppdraget (DAC 6)
2021-10-27 Vägledning
2021-10-27 Vägledning
2021-10-27 Vägledning
2021-10-27 Vägledning
Ställningstagande: Uppgiftsskyldighet när en rådgivare får tillgång till uppgifter som inte behövs för uppdraget (DAC 6)
2021-10-27 Vägledning
2021-10-27 Vägledning
Ny sida: Rådgivare ska i första hand lämna uppgifter
2021-10-27 Vägledning
2021-10-27 Vägledning
2021-10-27 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Rättsfallskommentar: Återbetalning av lån i svenska kronor med högre eller lägre belopp än det ursprungliga lånebeloppet
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kan återbetalning av lån i utländsk valuta vars storlek är beroende av värdeutvecklingen för en viss tillgång vara avdragsgill?
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Rättsfallskommentar: Uppkommer en kapitalvinst respektive kapitalförlust för långivaren när försäljningsintäkten på en fordran är beroende av värdeutvecklingen för en viss tillgång?
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kan återbetalning av lån vars storlek är beroende av värdeutvecklingen för en viss tillgång vara avdragsgillt som en ränteutgift?
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Uppdatering med anledning av fråga
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Rättsfallskommentar
2021-10-26 Rättsfallskommentar
2021-10-26 Lagar & förordningar
2021-10-26 Lagar & förordningar
2021-10-26 Lagar & förordningar
2021-10-26 Lagar & förordningar
2021-10-26 Vägledning
Brevsvar: Rättelse av fel vid övergång från K2 till K3
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Ställningstagande
2021-10-26 Ställningstagande
2021-10-26 Ställningstagande
2021-10-26 Ställningstagande
2021-10-26 Vägledning
Ny lagstiftning: Skattereduktion för inventarieköp under 2021
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Ny lagstiftning: Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Ny lagstiftning: Skattereduktion för inventarieinköp under 2021
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Ny lagstiftning: Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion för inventarieköp 2021
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Lagändring: Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Vägledning
Området mest-gynnad-nations-klausuler har tillkommit för att informera om hur sådana klausuler påverkar tillämpningen av vissa svenska skatteavtal
2021-10-26 Vägledning
2021-10-26 Utgåvenotis
2021-10-26 Utgåvenotis
2021-10-25 Allmänt råd – aktier
2021-10-25 Allmänt råd – aktier
2021-10-25 Allmänt råd – aktier
2021-10-25 Allmänt råd – aktier
2021-10-25 Vägledning
Rättsfall: simundervisning är inte sådan utbildning som undantas från mervärdesskatt.
2021-10-25 Vägledning
2021-10-21 Vägledning
Ställningstagande: Byggnad som enligt 2 kap. 2 § FTL används för åldringsvård
2021-10-21 Vägledning
2021-10-21 Vägledning
Ställningstagande: HVB-hem – vårdbyggnad eller småhus
2021-10-21 Vägledning
2021-10-21 Ställningstagande
2021-10-21 Ställningstagande
2021-10-21 Ställningstagande
2021-10-21 Ställningstagande
2021-10-21 Ställningstagande
2021-10-21 Ställningstagande
2021-10-21 Vägledning
Förhandsbesked: Tillträde till klätterbanor
2021-10-21 Vägledning
2021-10-21 Ställningstagande
2021-10-21 Ställningstagande
2021-10-20 Vägledning
Förtydligande: Ettårsregeln kan vara tillämplig på efterföljande anställningar i samma land
2021-10-20 Vägledning
2021-10-19 Vägledning
2021-10-19 Vägledning
2021-10-19 Vägledning
Förtydligande: Preskriptionsförlängning när gäldenären saknar känt hemvist
2021-10-19 Vägledning
2021-10-19 Vägledning
Rättsfall: Preskription av fordran som påförts enligt skatteförfarandelagen
2021-10-19 Vägledning
2021-10-18 Vägledning
Rättsfall: Beslut om registrering för mervärdesskatt kan ha betydelse för att betraktas såsom en beskattningsbar person.
2021-10-18 Vägledning
2021-10-18 Vägledning
2021-10-18 Vägledning
2021-10-18 Vägledning
Rättsfallskommentar: Registreringens betydelse vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt
2021-10-18 Vägledning
2021-10-18 Föreskrift
2021-10-18 Föreskrift
2021-10-15 Vägledning
Förtydligande: Förbudet mot granskning via telenätet vid revision gäller inte i de fall uppkoppling sker via den reviderades dator mot webbaserad bokföring
2021-10-15 Vägledning
2021-10-15 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatterättsnämnden anser att ett bolag hemmahörande i Jersey kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag
2021-10-15 Vägledning
2021-10-15 Rättsfallskommentar
2021-10-15 Rättsfallskommentar
2021-10-12 Vägledning
2021-10-12 Vägledning
2021-10-12 Vägledning
2021-10-12 Vägledning
2021-10-11 Allmänt råd – aktier
2021-10-11 Allmänt råd – aktier
2021-10-11 Allmänt råd – aktier
2021-10-11 Allmänt råd – aktier
2021-10-08 Vägledning
2021-10-08 Vägledning
2021-10-07 Vägledning
Förtydligande: Exempel på bedömning av fast driftställe vid fastställande av skyldigheten att betala allmän löneavgift
2021-10-07 Vägledning
2021-10-06 Vägledning
Rättelse: Hur påverkas möjligheterna att få anstånd vid uttagsbeskattning av Brexit?
2021-10-06 Vägledning
2021-10-06 Vägledning
Rättsfall: Personligt betalningsansvar i handelsbolag
2021-10-06 Vägledning
2021-10-05 Vägledning
2021-10-05 Vägledning
2021-10-04 Vägledning
2021-10-04 Vägledning
2021-10-04 Vägledning
Förtydligande: Installation av laddningspunkt som hör till bostadsrätt och laddningspunkt på samfällighet som hör till småhus eller ägarlägenhet
2021-10-04 Vägledning
2021-10-04 Vägledning
2021-10-04 Vägledning
2021-10-01 Vägledning
Förtydligande: Vilka intäkter och kostnader som sökanden haft ska bestämmas i enlighet med god redovisningssed
2021-10-01 Vägledning
2021-10-01 Vägledning
Förtydligande: Om det kommer intäkter från evenemanget ska dessa räknas av
2021-10-01 Vägledning
2021-09-29 Vägledning
2021-09-29 Vägledning
2021-09-29 Vägledning
Förtydligande: Hur ska definitionen av andra nikotinhaltiga produkter tolkas?
2021-09-29 Vägledning
2021-09-29 Vägledning
2021-09-29 Vägledning
2021-09-29 Allmänt råd – aktier
2021-09-29 Allmänt råd – aktier
2021-09-29 Allmänt råd – aktier
2021-09-29 Allmänt råd – aktier
2021-09-28 Vägledning
Förhandsbesked: Ersättning enligt vårdavtal
2021-09-28 Vägledning
2021-09-28 Vägledning
Förhandsbesked: Uppdrag enligt vårdavtal med en region
2021-09-28 Vägledning
2021-09-27 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att gällande beviskrav för att avregistrering enligt 19 § FOL ska kunna ske är att det av utredningen klart framgår att den registrerade har avlidit.
2021-09-27 Vägledning
2021-09-27 Föreskrift
2021-09-27 Föreskrift
2021-09-27 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ingen bevissäkring i molnet
2021-09-27 Vägledning
2021-09-24 Vägledning
Förtydligande: Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om vitesföreläggande mot utländska juridiska personer
2021-09-24 Vägledning
2021-09-24 Vägledning
Förtydligande: Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om föreläggande mot utländska juridiska personer. Föreläggandet kan avse både kontroll av egen uppgiftsskyldighet såväl som kontroll av annans uppgiftsskyldighet
2021-09-24 Vägledning
2021-09-24 Vägledning
Förtydligande: Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om revision mot utländska juridiska personer. Revisionen kan avse både kontroll av egen uppgiftsskyldighet såväl som kontroll av annans uppgiftsskyldighet.
2021-09-24 Vägledning
2021-09-24 Vägledning
2021-09-24 Vägledning
2021-09-24 Vägledning
2021-09-24 Vägledning
2021-09-23 Vägledning
Rättsfall: Digitala läromedel
2021-09-23 Vägledning
2021-09-23 Vägledning
Förtydligande: Tillämpning av avräkningslagen vid kvittning enligt lagen om företagsrekonstruktion
2021-09-23 Vägledning
2021-09-23 Vägledning
Förtydligande: Tillämpning av avräkningslagen vid kvittning enligt konkurslagen
2021-09-23 Vägledning
2021-09-23 Vägledning
Förtydligande: Tillämpning av avräkningslagen vid civilrättslig kvittning
2021-09-23 Vägledning
2021-09-23 Vägledning
Rättsfall: Brytande av presumtionen för att fastställa internationell behörighet att inleda ett insolvensförfarande
2021-09-23 Vägledning
2021-09-21 Vägledning
Rättsfall: Ett eller flera tillhandahållanden
2021-09-21 Vägledning
2021-09-20 Vägledning
2021-09-20 Vägledning
2021-09-18 Vägledning
2021-09-18 Vägledning
2021-09-16 Vägledning
Förtydligande: Hur valutaväxlingsverksamhet bedöms vid prövningen av rätten till omställningsstöd till vissa särskilt drabbade
2021-09-16 Vägledning
2021-09-16 Vägledning
Förtydligande: Hur valutaväxlingsverksamhet bedöms vid prövningen av rätten till omställningsstöd för olika stödperioder
2021-09-16 Vägledning
2021-09-16 Vägledning
Förtydligande: Utköp av personbil av hyrestagaren
2021-09-16 Vägledning
2021-09-16 Vägledning
Förtydligande: Lönekostnader för timanställd personal är ett exempel på lönekostnader som beroende på omständigheterna kan vara sådana kostnader som går att undvika
2021-09-16 Vägledning
2021-09-15 Vägledning
Förtydligande: Pension på grund av tidigare tjänst hos FN
2021-09-15 Vägledning
2021-09-15 Vägledning
2021-09-15 Vägledning
2021-09-14 Vägledning
2021-09-14 Vägledning
2021-09-14 Vägledning
2021-09-14 Vägledning
2021-09-13 Vägledning
Området Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper har tillkommit med anledning av taxeringen 2022.
2021-09-13 Vägledning
2021-09-13 Vägledning
Området Hyreshus och ägarlägenheter 2022 har tillkommit med anledning av taxeringen 2022.
2021-09-13 Vägledning
2021-09-13 Vägledning
2021-09-13 Vägledning
2021-09-13 Ställningstagande
2021-09-13 Ställningstagande
2021-09-11 Utgåvenotis
2021-09-11 Utgåvenotis
2021-09-10 Vägledning
Förtydligande: Om det är flera arrangörer till ett evenemang ska de ansöka om stöd var och en för sig.
2021-09-10 Vägledning
2021-09-10 Vägledning
2021-09-10 Vägledning
2021-09-10 Vägledning
Ställningstagande: Privatbostadsfastighet - beskattning av erhållen handpenning enligt ett s.k. handpenningavtal
2021-09-10 Vägledning
2021-09-10 Ställningstagande
2021-09-10 Ställningstagande
2021-09-10 Vägledning
Förtydligande: Holdingbolag som inte räknas som finansiella institut enligt 2 kap. 6 § IDKL
2021-09-10 Vägledning
2021-09-09 Vägledning
Förtydligande: Holdingbolag som inte räknas som finansiella institut enligt 2 kap. 6 § IDKAL
2021-09-09 Vägledning
2021-09-09 Vägledning
Förtydligande: Ytterligare exempel på vad som anses ingå i idrottsrörelsens ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet.
2021-09-09 Vägledning
2021-09-07 Vägledning
2021-09-07 Vägledning
2021-09-07 Vägledning
2021-09-07 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
Förtydligande: Borgenärslagens undantag avseende fordringar på återbetalning av studiestöd omfattar inte grundavgiften
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
Ställningstagande: Tidigare ställningstagande om ”Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg” ersätts av ställningstagandet ”Automatiskt informationsutbyte med andra länder och skattetillägg”.
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
Ställningstagande: Tidigare ställningstagande om ”Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg” ersätts av ställningstagandet ”Automatiskt informationsutbyte med andra länder och skattetillägg”.
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
Exempel: Personbil som byggs om till A-traktor
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
2021-09-06 Vägledning
2021-09-03 Vägledning
Förtydligande: Särskild uppgift i fakturan
2021-09-03 Vägledning
2021-09-02 Vägledning
Förtydligande: Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar
2021-09-02 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-09-01 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
Förtydligande: Vad är en ränteutgift?
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
2021-08-31 Vägledning
Förtydligande: Maximalt avdrag i stödområde för egenföretagare som har anställda
2021-08-31 Vägledning
2021-08-30 Ställningstagande
2021-08-30 Ställningstagande
2021-08-27 Vägledning
2021-08-27 Vägledning
2021-08-27 Vägledning
Lagändring: Ytterligare förstärkt subvention av arbete med forskning och utveckling från den 1 juli 2021
2021-08-27 Vägledning
2021-08-26 Vägledning
Lagändring: Vem får överklaga beslut enligt folkbokföringslagen?
2021-08-26 Vägledning
2021-08-26 Vägledning
Lagändring: Beslut enligt folkbokföringslagen som inte får överklagas
2021-08-26 Vägledning
2021-08-25 Vägledning
Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2021-08-25 Vägledning
2021-08-25 Vägledning
Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2021-08-25 Vägledning
2021-08-25 Vägledning
Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2021-08-25 Vägledning
2021-08-25 Ställningstagande
2021-08-25 Ställningstagande
2021-08-24 Rättsfallskommentar
2021-08-24 Rättsfallskommentar
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 30 juni 2022
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 30 juni 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte bevilja omställningsstöd efter den 30 juni 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte bevilja omställningsstöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-24 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket får inte bevilja omställningsstöd efter den 31 december 2021
2021-08-24 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
Förtydligande: Beslut om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag får inte beslutas efter 31 december 2021
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Föreskrift
2021-08-23 Föreskrift
2021-08-23 Föreskrift
2021-08-23 Föreskrift
2021-08-23 Allmänt råd
2021-08-23 Allmänt råd
2021-08-23 Allmänt råd
2021-08-23 Allmänt råd
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
Förtydligande: För beslut om undantag från användningsförbud gäller samma överklagandetid som enligt huvudregeln
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
Förtydligande: Ett beslut om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt kan fattas både efter ansökan från en enskild och på Skatteverkets initiativ
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
Förtydligande: Den enskilda kan begära ändring av Skatteverkets beslut om undantag från användningsförbud
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
2021-08-23 Vägledning
2021-08-20 Vägledning
2021-08-20 Vägledning
2021-08-20 Vägledning
2021-08-20 Vägledning
2021-08-19 Vägledning
Förtydligande: Ytterligare exempel på vad som kan utgöra en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid
2021-08-19 Vägledning
2021-08-19 Vägledning
Förtydligande: Kravet på att evenemanget riktas mot minst 250 deltagare, när evenemanget består av en sammanhållen serie allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som anordnas av samma arrangör under en avgränsad tid.
2021-08-19 Vägledning
2021-08-16 Vägledning
Lagändring: Anstånd med löneutmätning
2021-08-16 Vägledning
2021-08-16 Lagar & förordningar
2021-08-16 Lagar & förordningar
2021-08-16 Utgåvenotis
2021-08-16 Utgåvenotis
2021-08-11 Vägledning
Förtydligande: Hemarbete som är beordrat med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
2021-08-11 Vägledning
2021-08-04 Utgåvenotis
2021-08-04 Utgåvenotis
2021-07-23 Vägledning
2021-07-23 Vägledning
2021-07-23 Vägledning
2021-07-23 Vägledning
2021-07-21 Vägledning
Förtydligande: Rådgivning i samband med en möbleringstjänst ger inte rätt till rutavdrag
2021-07-21 Vägledning
2021-07-20 Vägledning
2021-07-20 Vägledning
2021-07-19 Vägledning
2021-07-19 Vägledning
2021-07-14 Vägledning
Lagändring: Undantagsbestämmelsen i 5 § 2 lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ändras med anledning av att lagen om medicintekniska produkter upphävs den 15 juli.
2021-07-14 Vägledning
2021-07-13 Vägledning
Rättsfallskommentar: övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt
2021-07-13 Vägledning
2021-07-13 Rättsfallskommentar
2021-07-13 Rättsfallskommentar
2021-07-09 Vägledning
Uppdatering av ställningstagande: Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal. Ändringarna som har gjorts innebär inte någon ändring av Skatteverkets bedömning.
2021-07-09 Vägledning
2021-07-09 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet om återförvisningar och överklagandefrister har skrivits om.
2021-07-09 Vägledning
2021-07-09 Vägledning
Förtydligande: En person som inte är folkbokförd och som ansöker om hindersprövning ska visa upp ett intyg från en utländsk myndighet om att hen är behörig att ingå äktenskap
2021-07-09 Vägledning
2021-07-09 Rättsfallskommentar
2021-07-09 Rättsfallskommentar
2021-07-09 Ställningstagande
2021-07-09 Ställningstagande
2021-07-07 Vägledning
2021-07-07 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
Rättsfallskommentar: Rättegångskostnader i utmätningsmål
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Rättsfallskommentar
2021-07-05 Rättsfallskommentar
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
Förtydligande: Undantag från definitionen av finansiellt institut i 2 kap. 6 § IDKL
2021-07-05 Vägledning
2021-07-05 Vägledning
Förtydligande: Undantag från definitionen av finansiellt institut i 2 kap. 6 § IDKAL
2021-07-05 Vägledning
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Vägledning
Sidan Vilka uppgifter ska lämnas? har skrivits om
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Vägledning
Lagändring FOM3 träder i kraft 2 juli 2021. Förlängningen rör perioderna maj 2021-september 2021.
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Ställningstagande
2021-07-02 Vägledning
Ny sida: Användare ska i vissa fall lämna uppgifter
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Vägledning
Ny sida: Rådgivare ska i första hand lämna uppgifter
2021-07-02 Vägledning
2021-07-02 Utgåvenotis
2021-07-02 Utgåvenotis
2021-07-01 Vägledning
Rättsfall: Ersättning när ett ombud företräder flera med samma fråga
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Lagändring: Skärpta regler om erkännande av utländska äktenskap som ingåtts mellan nära släktingar
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Lagändring: Skärpta regler om erkännande av utländska månggiften
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Förtydligande: När är ett utländskt äktenskap giltigt i Sverige?
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Rättsfall: Kompletteringsregeln är inte tillämplig vid bonusväxling
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Lagändring: Nya regler i föräldrabalken
2021-07-01 Vägledning
2021-07-01 Vägledning
Lagändring: Nya regler i föräldrabalken
2021-07-01 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Den 1 juli 2021 upphävs lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och ersätts av lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Den 1 juli 2021 upphävs förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden och ersätts av förordningen (2021:403) om Allmänna arvsfonden
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Den 1 juli 2021 upphävs förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden och ersätts av förordningen (2021:403) om Allmänna arvsfonden
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Lagändring: Särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare (tillfälligt utvidgat växa-stöd under perioden 1 juli 2021–31 december 2022).
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av brister och smitta vid konkurs
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Förtydligande: OECD:s modellregler för undvikande av automatiskt utbyte av uppgifter om finansiella konton m.m. utvidgar inte den personkrets som omfattas av kännetecknet i 22 § RAL
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att colocationtjänster utgjorde skattepliktiga tjänster
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Rättsfall: clearing av betalningar mellan banker och instruktioner till centralbanker för avveckling av betalningar genom fullmakt
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Rättsfall: en filial som förvärvar tjänster från huvudetableringen som ingår i en utländsk mervärdesskattegrupp
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Förtydligande: Provtagning för covid-19 när resultatet ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Vägledning
Förtydligande: Covidbevis via e-tjänsten kommer att vara gratis
2021-06-30 Vägledning
2021-06-30 Utgåvenotis
2021-06-30 Utgåvenotis
2021-06-29 Vägledning
Förtydligande: Ersättning till au pair efter förlikning i amerikansk domstol omfattas av sexmånadersregeln
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Förtydligande: En tillfällig god man ska utses och kallas till förrättningen om framtidsfullmaktshavaren och fullmaktsgivaren är delägare i samma dödsbo
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Förtydligande: En tillfällig god man ska utses om framtidsfullmaktshavaren och fullmaktsgivaren är delägare i samma dödsbo
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Omarbetat ställningstagande om kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform efter HFD 2021 ref. 27
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Omarbetat ställningstagande om kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform efter HFD 2021 ref. 27
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Ställningstagande
2021-06-29 Ställningstagande
2021-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Ställningstagande
2021-06-29 Ställningstagande
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Vägledning
2021-06-29 Lagar & förordningar
2021-06-29 Lagar & förordningar
2021-06-29 Lagar & förordningar
2021-06-29 Lagar & förordningar
2021-06-28 Vägledning
Rättsfall: Särskilda skäl vid namnbyte för EU-medborgare
2021-06-28 Vägledning
2021-06-28 Allmänt råd – aktier
2021-06-28 Allmänt råd – aktier
2021-06-28 Allmänt råd – aktier
2021-06-28 Allmänt råd – aktier
2021-06-28 Allmänt råd – aktier
2021-06-28 Allmänt råd – aktier
2021-06-28 Allmänt råd – aktier
2021-06-28 Allmänt råd – aktier
2021-06-24 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Vägledning
Lagändring: Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärkas ytterligare
2021-06-24 Vägledning
2021-06-24 Ställningstagande
2021-06-24 Ställningstagande
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Ändringar i konkurslagen om vad bouppteckningen ska innehålla och hur uppgifterna ska bekräftas
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Tredjemansföreläggande vid återbetalning av avfallsskatt
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Föreläggande vid återbetalning av avfallsskatt
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Inträde till spa-anläggning
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Nytt exempel med beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Beräkning av det prisrelaterade beloppet för bilförmånsvärde
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Lagändring: Beräkning av det ränterelaterade beloppet för bilförmånsvärde
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Beskattningsbara personer från Storbritannien ska företrädas av ett ombud enligt 6 kap. 2 § SFL
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Ställningstagande
2021-06-23 Ställningstagande
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden
2021-06-23 Vägledning
2021-06-23 Vägledning
Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden
2021-06-23 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Rättsfall: Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder kan omfatta tjänster som är elektroniska och tjänsterna behöver inte avse hela funktionen
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Rättsfallskommentar: Tioårsregeln och beskattning av uppskovsbelopp från andelsbyte (HFD 2021 ref. 15)
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Lagändring: Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har sagts upp av Sverige och lagen om avtalet upphör att gälla den 1 januari 2022.
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Lagändring: Skatteavtalet mellan Sverige och Grekland har sagts upp av Sverige och lagen om avtalet upphör att gälla den 1 januari 2022.
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Lagar & förordningar
2021-06-22 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD anser inte att en viss sorts serviceavgift som långivaren betalar till plattformsföretag är en förvaltningsutgift
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
2021-06-22 Vägledning
Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken verksamhet?
2021-06-22 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Föreskrift
2021-06-21 Föreskrift
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Vägledning
Ställningstagande: Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar – självständigt bedriven verksamhet
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Allmänt råd
2021-06-21 Ställningstagande
2021-06-21 Ställningstagande
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Allmänt råd – aktier
2021-06-21 Ställningstagande
2021-06-21 Ställningstagande
2021-06-21 Vägledning
Lagändring: Revision får göras hos registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak
2021-06-21 Vägledning
2021-06-21 Rättsfallskommentar
2021-06-21 Rättsfallskommentar
2021-06-21 Lagar & förordningar
2021-06-21 Lagar & förordningar
2021-06-21 Vägledning
Skattereduktion för inventarieköp under 2021
2021-06-21 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Ställningstagande: Social omsorg, mervärdesskatt
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Ställningstagande: Social omsorg
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Förtydligande: Tillfälligt anstånd vid fusion
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Lagändring: Myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Lagändring: Myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Vägledning
Lagändring: Nya regler om samordningsnummer
2021-06-18 Vägledning
2021-06-18 Utgåvenotis
2021-06-18 Utgåvenotis
2021-06-17 Vägledning
Lagändring: Tillåtna uppgifter i SPAR
2021-06-17 Vägledning
2021-06-17 Vägledning
Förtydligande: Ett pooldäck är inte en sådan tillbyggnad av bostad som ger rätt till rotavdrag
2021-06-17 Vägledning
2021-06-17 Ställningstagande
2021-06-17 Ställningstagande
2021-06-16 Vägledning
Förtydligande: Avdragsförbudet för betalningar av hybridföretag i 24 b kap. 8 § IL påverkas inte av bestämmelsen om omvända hybrida missmatchningar i 6 kap. 11 § första stycket 8 IL
2021-06-16 Vägledning
2021-06-16 Vägledning
Lagändring: Underrättelseskyldighet för myndigheter om fel i folkbokföringen införs i 32 § c folkbokföringslagen. Bestämmelsen träder ikraft den 18 juni 2021.
2021-06-16 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Föreskrift
2021-06-15 Föreskrift
2021-06-15 Vägledning
Ny sida: Sidan Utländskt medborgarskap och statslöshet har publicerats
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
Rättsfall: Läkarbolag med verksamhet vid ett läkarhus tillhandahöll sjukvård till patienterna och inte tjänster till läkarhuset
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
2021-06-15 Vägledning
Lagändring: Skattskyldighet för begränsat skattskyldiga juridiska personer för inkomster från svenskt handelsbolag vid omvända hybrida missmatchningar
2021-06-15 Vägledning
2021-06-14 Rättsfallskommentar
2021-06-14 Rättsfallskommentar
2021-06-14 Vägledning
Regeringens skrivelse: Kommande förslag om en särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år aviseras
2021-06-14 Vägledning
2021-06-14 Allmänt råd – aktier
2021-06-14 Allmänt råd – aktier
2021-06-14 Allmänt råd – aktier
2021-06-14 Allmänt råd – aktier
2021-06-14 Allmänt råd – aktier
2021-06-14 Allmänt råd – aktier
2021-06-14 Allmänt råd – aktier
2021-06-14 Allmänt råd – aktier
2021-06-14 Vägledning
Förtydligande: Tillhandahållande av förmögenhetsförvaltning behöver inte avse hela investeringsfonden
2021-06-14 Vägledning
2021-06-14 Vägledning
2021-06-14 Vägledning
2021-06-14 Vägledning
Förtydligande: Rätten till utdelning i konkurs preskriberas inte
2021-06-14 Vägledning
2021-06-09 Rättsfallskommentar
2021-06-09 Rättsfallskommentar
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
2021-06-08 Vägledning
Tillämpningsinformation: Tidpunkt för avdrag för återbetalning av näringsbidrag
2021-06-08 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: Nya regler om säkerheter som Skatteverket kan ta i anspråk införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: Nya regler om säkerheter som Skatteverket kan ta i anspråk införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: Nya regler om säkerheter som Skatteverket kan ta i anspråk införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Lagändring: En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Vägledning
Ställningstagande: Kursvinster på skulder ska bara beskattas i kapital om skulden kan liknas vid ett lån
2021-06-07 Vägledning
2021-06-07 Ställningstagande
2021-06-07 Ställningstagande
2021-06-07 Allmänt råd – aktier
2021-06-07 Allmänt råd – aktier
2021-06-07 Allmänt råd – aktier
2021-06-07 Allmänt råd – aktier
2021-06-07 Ställningstagande
2021-06-07 Ställningstagande
2021-06-03 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats,
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Förtydligande: Provtagning för att utfärda intyg om att en person inte har covid-19 för tredje part är skattepliktigt
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Förtydligande: Utfärdande av reseintyg som visar att en person är vaccinerad mot covid-19 är skattepliktigt
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ny aktör med anledning av ny bestämmelse om registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak till Sverige
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ytterligare en grund för godkännande av lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak införs
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ny bestämmelse om säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om säkerhet vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ny bestämmelse om skattskyldighetens inträde för den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak och övrig tobak utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Ny bestämmelse om skattskyldighetens inträde vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om undantag från skattskyldighetens inträde för snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Vägledning
Rättsfall: Kostnadsersättning till företrädare i Europeiska regionkommittén
2021-06-03 Vägledning
2021-06-03 Utgåvenotis
2021-06-03 Utgåvenotis
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Utvidgning av tobaksbeskattningen till att även omfatta så kallad övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: En upplagshavare som vid tillverkning av cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak har återanvänt snus, tuggtobak eller övrig tobak för vilka skattskyldigheten har inträtt får göra avdrag
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: En upplagshavare får göra avdrag för tobaksskatt på varor som uteslutande använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Förtydligande: Tolkningen av begreppet person med bestämmande inflytande
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Ny bestämmelse om innehavsbeskattning av snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om anmälan och ställande av säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Ny sida med anledning av nya bestämmelser om distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Nytt avdrag för godkänd lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om beskattning av övrig tobak
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Vägledning
Lagändring: Skattesatsen för övrig tobak är 1 971 kr per kg för kalenderåret 2021
2021-06-02 Vägledning
2021-06-02 Utgåvenotis
2021-06-02 Utgåvenotis
2021-06-01 Vägledning
Förtydligande: Fasta driftställen till finansiella institut
2021-06-01 Vägledning
2021-06-01 Vägledning
Förtydligande: Fasta driftställen till finansiella institut
2021-06-01 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
Ställningstagande: Tillämpning av trettiodagarsregeln vid försäljning av tillgång mot ersättning i utländsk valuta
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning vid försäljning av tillgång mot ersättning i utländsk valuta
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Ställningstagande
2021-05-31 Ställningstagande
2021-05-31 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån- nya miljöbilar våren 2021
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Föreskrift
2021-05-31 Föreskrift
2021-05-31 Meddelande
2021-05-31 Meddelande
2021-05-31 Vägledning
Lagändring retroaktivt i FOM3: Hyresgästen ska enbart avräkna hyresstöd som avser den egna hyresrabatten
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Ställningstagande
2021-05-31 Ställningstagande
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
2021-05-31 Vägledning
Rättelse: Distansförsäljning som ska ingå vid beräkning av omsättningströskeln
2021-05-31 Vägledning
2021-05-28 Vägledning
Förtydligande: en elektronisk faktura kan godkännas genom ett formellt, informellt eller ett underförstått handlande
2021-05-28 Vägledning
2021-05-28 Vägledning
2021-05-28 Vägledning
2021-05-27 Vägledning
Skrivfel: Om återkallelse vid brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter
2021-05-27 Vägledning
2021-05-26 Vägledning
Rättsfall: Tioårsregeln och beskattning av uppskovsbelopp från andelsbyte (HFD 2021 ref. 15)
2021-05-26 Vägledning
2021-05-26 Utgåvenotis
2021-05-26 Utgåvenotis
2021-05-21 Vägledning
2021-05-21 Vägledning
2021-05-20 Vägledning
Förtydligande: Tolkningen av begreppet person med bestämmande inflytande
2021-05-20 Vägledning
2021-05-19 Vägledning
2021-05-19 Vägledning
2021-05-19 Vägledning
2021-05-19 Vägledning
2021-05-19 Ställningstagande
2021-05-19 Ställningstagande
2021-05-18 Vägledning
Meddelande: Omvänd skattskyldighet vid försäljning till stat och kommun
2021-05-18 Vägledning
2021-05-18 Vägledning
Lagändring FOM3: Hyresstöd ska ingå i hyresvärdens nettoomsättning
2021-05-18 Vägledning
2021-05-18 Vägledning
Lagändring FOM3: Hyresstöd ska avräknas
2021-05-18 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Allmänt råd – aktier
2021-05-17 Allmänt råd – aktier
2021-05-17 Allmänt råd – aktier
2021-05-17 Allmänt råd – aktier
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-17 Vägledning
2021-05-11 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd (mål nr 1503–1504-21). Kammarrättens avgörande står därmed fast.
2021-05-11 Vägledning
2021-05-10 Vägledning
2021-05-10 Vägledning
2021-05-10 Allmänt råd
2021-05-10 Allmänt råd
2021-05-10 Vägledning
Uppdatering med anledning av fråga
2021-05-10 Vägledning
2021-05-07 Vägledning
Ställningstagande: Ersättning för vissa tjänster som tillhandahålls inom trossamfundet Svenska kyrkan utgör inte näringsverksamhet
2021-05-07 Vägledning
2021-05-06 Vägledning
Om den rättsliga vårdnaden om ett barn har överförts till en EES-medborgare kan barnet ha uppehållsrätt som annan familjemedlem
2021-05-06 Vägledning
2021-05-06 Vägledning
Ställningstagande: Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar
2021-05-06 Vägledning
2021-05-04 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen har tolkat begreppet ”restaurang- och cateringtjänster”
2021-05-04 Vägledning
2021-05-04 Ställningstagande
2021-05-04 Ställningstagande
2021-05-04 Ställningstagande
2021-05-04 Ställningstagande
2021-05-04 Vägledning
Förtydligande: Avräkning på skattekontot vid offentligt ackord
2021-05-04 Vägledning
2021-05-04 Vägledning
Förtydligande: Avräkning på skattekontot vid offentligt ackord
2021-05-04 Vägledning
2021-05-03 Vägledning
2021-05-03 Vägledning
2021-05-03 Vägledning
Förtydligande: Ett mindre företag kan i vissa fall få räntebefrielse
2021-05-03 Vägledning
2021-05-01 Vägledning
2021-05-01 Vägledning
2021-05-01 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Förlängning av tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor
2021-05-01 Vägledning
2021-04-30 Vägledning
Förtydligande: Begreppet förbränningsanläggning i lagen om skatt på avfall som förbränns
2021-04-30 Vägledning
2021-04-30 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Förlängning av tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen
2021-04-30 Vägledning
2021-04-29 Vägledning
2021-04-29 Vägledning
2021-04-29 Vägledning
Förtydligande: Exempel på betalning till ett utländskt företags fasta driftställe i ett annat land (kännetecknet i 19 § RAL)
2021-04-29 Vägledning
2021-04-29 Vägledning
Förtydligande: Ett fast driftställe kan inte vara mottagare av en gränsöverskridande betalning (kännetecknet i 19 § RAL)
2021-04-29 Vägledning
2021-04-28 Vägledning
Förtydligande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering
2021-04-28 Vägledning
2021-04-27 Vägledning
Förtydligande: En filial eller ett fast driftställe kan inte vara en användare
2021-04-27 Vägledning
2021-04-27 Vägledning
Förtydligande: Revision för kontroll av kupongskatt sker i syftet som anges i kupongskattelagen, inte enligt de syften som finns i 41 kap. 2 § SFL.
2021-04-27 Vägledning
2021-04-27 Vägledning
Rättsfall: en underentreprenörs tillhandahållande till en yrkeshögskola.
2021-04-27 Vägledning
2021-04-27 Vägledning
Förtydligande: Hur ränta beräknas när anstånd upphör
2021-04-27 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar i samband med tjänsteresa och utlandsstationering
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Allmänt råd – aktier
2021-04-26 Allmänt råd – aktier
2021-04-26 Allmänt råd – aktier
2021-04-26 Allmänt råd – aktier
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
Lagändring: Anståndsavgiften sänks
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd (mål nr 1332-21). Kammarrättens avgörande står därmed fast.
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Ställningstagande
2021-04-26 Ställningstagande
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 Vägledning
2021-04-26 EU-författning
2021-04-26 EU-författning
2021-04-26 Lagar & förordningar
2021-04-26 Lagar & förordningar
2021-04-21 Vägledning
Rättsfall: Den generella dokumentationsskyldigheten omfattar insättningar på bankkonton
2021-04-21 Vägledning
2021-04-21 Ställningstagande
2021-04-21 Ställningstagande
2021-04-20 Vägledning
Förtydligande: När kan kontrollavgift tas ut om ett företag inte bevarar uppgifterna på kontrollremsan, i journalminnet eller på tömningskvittot?
2021-04-20 Vägledning
2021-04-19 Vägledning
2021-04-19 Vägledning
2021-04-16 Vägledning
Ställningstagande: Skatteverkets hantering av intyg om tillämplig lagstiftning för socialförsäkring (A1-intyg)
2021-04-16 Vägledning
2021-04-16 Ställningstagande
2021-04-16 Ställningstagande
2021-04-15 Vägledning
Sidan Bevisning har skrivits om med anpassning till lagstiftning och praxis samt med avsnitt om folkbokföring
2021-04-15 Vägledning
2021-04-15 Vägledning
Rättsfall: Avdragsrätt för mätutrustning men inte för el- och vattensystem
2021-04-15 Vägledning
2021-04-15 Ställningstagande
2021-04-15 Ställningstagande
2021-04-14 Vägledning
Rättsfall: Köparen agerade i egenskap av beskattningsbar person vid inköp av tjänster till en icke-ekonomisk verksamhet som bestod i handel med aktier
2021-04-14 Vägledning
2021-04-14 Vägledning
Ställningstagande: Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk och privat verksamhet
2021-04-14 Vägledning
2021-04-14 Vägledning
Rättsfall: förutsättningar för att neka undantag vid skatteundandragande i annat EU-land
2021-04-14 Vägledning
2021-04-13 Vägledning
Rättsfall: Avdrag för ingående skatt vid hyra av personbil
2021-04-13 Vägledning
2021-04-13 Ställningstagande
2021-04-13 Ställningstagande
2021-04-09 Vägledning
Rättsfallskommentar: Tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare
2021-04-09 Vägledning
2021-04-09 Vägledning
Förtydligande: Nya regler om skyldighet att göra skatteavdrag påverkar frågan om skattetillägg kan tas ut
2021-04-09 Vägledning
2021-04-08 Vägledning
Förtydligande: Tolkningen av formuleringen ”kommer att få” i FOM3.
2021-04-08 Vägledning
2021-04-08 Vägledning
2021-04-08 Vägledning
2021-04-08 Vägledning
Ställningstagande: Ska varje betalning rapporteras i kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m. när det är fråga om ett avtalsförhållande med löpande betalningar?
2021-04-08 Vägledning
2021-04-07 Vägledning
2021-04-07 Vägledning
2021-04-07 Vägledning
2021-04-07 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-06 Vägledning
2021-04-01 Vägledning
Ställningstagande: Skattetillägg vid ändrade uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration
2021-04-01 Vägledning
2021-04-01 Vägledning
2021-04-01 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets bedömning att inte ansöka om företrädaransvar är inte bindande för verket
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Sidan har skrivits om för att göras tydligare och mer överskådlig
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Sidan har skrivits om och kompletterats för att göras tydligare
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Sidan har skrivits om och kompletterats för att bättre anpassas till lagen och förarbetena
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
2021-03-31 Vägledning
Lagändring: Ändrade bestämmelser för malus den 1 april 2021
2021-03-31 Vägledning
2021-03-30 Vägledning
2021-03-30 Vägledning
2021-03-30 Vägledning
2021-03-30 Vägledning
2021-03-30 Ställningstagande
2021-03-30 Ställningstagande
2021-03-29 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
Förtydligande: Ett beslut om befrielse från trängselskatt eller tilläggsavgift kan fattas både efter ansökan från en enskild och på Skatteverkets initiativ
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Rättsfallskommentar
2021-03-29 Rättsfallskommentar
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av bilens förmånsvärde om fordonsskattens ändras under året.
2021-03-29 Vägledning
2021-03-29 Vägledning
Lagändring med anledning av corona: Det förstärkta stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden januari–mars förlängs t.o.m. juni 2021
2021-03-29 Vägledning
2021-03-27 Utgåvenotis
2021-03-27 Utgåvenotis
2021-03-26 Rättsfallskommentar
2021-03-26 Rättsfallskommentar
2021-03-25 Vägledning
2021-03-25 Vägledning
2021-03-25 Ställningstagande
2021-03-25 Ställningstagande
2021-03-24 Vägledning
Rättsfall: Rabatt på undantagna transaktioner
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Ställningstagande
2021-03-24 Ställningstagande
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-24 Vägledning
2021-03-23 Vägledning
Ställningstagande: Internationella vägtransporter – fråga om skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige till utländsk juridisk person
2021-03-23 Vägledning
2021-03-23 Vägledning
2021-03-23 Vägledning
2021-03-22 Vägledning
Förtydligande: Avdrag från arbetsgivaravgifterna i ett stödområde för den som fyllt 18 men inte 23 år
2021-03-22 Vägledning
2021-03-22 Vägledning
2021-03-22 Vägledning
2021-03-22 Ställningstagande
2021-03-22 Ställningstagande
2021-03-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag
2021-03-19 Vägledning
2021-03-19 Vägledning
2021-03-19 Vägledning
2021-03-19 Vägledning
Förtydligande: Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor, bl.a. mobiltelefoner, gäller inte vid tillämpning av VMB
2021-03-19 Vägledning
2021-03-19 Vägledning
Förtydligande: Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet vid omsättning av bl.a. mobiltelefoner gäller inte vid tillämpning av VMB
2021-03-19 Vägledning
2021-03-18 Vägledning
Ställningstagande: Skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 2 c § LSE för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde
2021-03-18 Vägledning
2021-03-18 Ställningstagande
2021-03-18 Ställningstagande
2021-03-17 Vägledning
Förtydligande: Omsättningsland vid distanshandel bedöms utifrån förutsättningarna vid skattskyldighetens inträde
2021-03-17 Vägledning
2021-03-17 Vägledning
Förtydligande: Ett finansiellt institut som bara genomför en banköverföring är inte en rådgivare
2021-03-17 Vägledning
2021-03-17 Vägledning
Förtydligande: Banköverföringar till länder som inte deltar i informationsutbyte kan omfattas av kännetecknet i 21 § RAL
2021-03-17 Vägledning
2021-03-17 Rättsfallskommentar
2021-03-17 Rättsfallskommentar
2021-03-16 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen har ansett att en kollektiv förvaltningsorganisation förmedlade tjänster i eget namn
2021-03-16 Vägledning
2021-03-16 Vägledning
2021-03-16 Vägledning
2021-03-16 Lagar & förordningar
2021-03-16 Lagar & förordningar
2021-03-16 Lagar & förordningar
2021-03-16 Lagar & förordningar
2021-03-16 Rättsfallskommentar
2021-03-16 Rättsfallskommentar
2021-03-15 Vägledning
2021-03-15 Vägledning
2021-03-15 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2021-03-15 Vägledning
2021-03-15 Föreskrift
2021-03-15 Föreskrift
2021-03-15 Vägledning
Rättsfall: Ett bolags huvudetablering som ingår i en mervärdesskattegrupp i Danmark tillhandahåller tjänster till filial i Sverige
2021-03-15 Vägledning
2021-03-15 Utgåvenotis
2021-03-15 Utgåvenotis
2021-03-13 Vägledning
2021-03-13 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla misstänka bedrägeribrott med koppling till lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Lagändring den 1 april 2021: Tillfällig utvidgning av möjligheten att medge företag i ekonomiska svårigheter skattebefrielse
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara en skattepliktig tjänst
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara en skattepliktig tjänst
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara en skattepliktig tjänst
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om det föreligger en skuld till ett annat företag inom intressegemenskapen när lånet hade finansierats med medel från en fondstruktur på Jersey
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Investerarna i en fondstruktur på Jersey har ansetts vara långivare och de verkliga mottagarna till de inkomster som motsvarade det svenska bolagets ränteutgifter
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att kapitaliserad ränta som läggs till den ursprungliga skulden kan anses utgöra ett enda skuldförhållande
2021-03-12 Vägledning
2021-03-12 Rättsfallskommentar
2021-03-12 Rättsfallskommentar
2021-03-11 Lagar & förordningar
2021-03-11 Lagar & förordningar
2021-03-10 Vägledning
Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Vägledning
2021-03-10 Utgåvenotis
2021-03-10 Utgåvenotis
2021-03-09 Ställningstagande
2021-03-09 Ställningstagande
2021-03-09 Ställningstagande
2021-03-09 Ställningstagande
2021-03-08 Vägledning
Förtydligande: Hur bedömer man om en försäkring är skattegynnad i utlandet?
2021-03-08 Vägledning
2021-03-05 Utgåvenotis
2021-03-05 Utgåvenotis
2021-03-04 Rättsfallskommentar
2021-03-04 Rättsfallskommentar
2021-03-04 Vägledning
EU-domstolens dom, C-484/19 - den s.k. undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler och etableringsfriheten
2021-03-04 Vägledning
2021-03-02 Vägledning
Rättsfall: I ett överklagat konkursmål har gäldenären fört fram att det fanns ett överskott på skattekontot
2021-03-02 Vägledning
2021-03-02 Vägledning
Förtydligande: DAC 6 och omvandling av inkomst
2021-03-02 Vägledning
2021-03-01 Vägledning
Kortare karenstid för vissa husbilar som ställs av 1 mars 2021 eller senare.
2021-03-01 Vägledning
2021-03-01 Allmänt råd – aktier
2021-03-01 Allmänt råd – aktier
2021-03-01 Allmänt råd – aktier
2021-03-01 Allmänt råd – aktier
2021-02-26 Vägledning
Ränteavdragsförbud – uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder har justerats 2021-02-26
2021-02-26 Vägledning
2021-02-26 Vägledning
2021-02-26 Vägledning
2021-02-25 Utgåvenotis
2021-02-25 Utgåvenotis
2021-02-24 EU-författning
2021-02-24 EU-författning
2021-02-23 Vägledning
Ställningstagande: Vätgas som förbrukas i en förbränningsmotor i ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
2021-02-23 Vägledning
2021-02-23 Vägledning
Ställningstagande: Vätgas som förbrukas i bränslecellerna ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg
2021-02-23 Vägledning
2021-02-23 Ställningstagande
2021-02-23 Ställningstagande
2021-02-23 Ställningstagande
2021-02-23 Ställningstagande
2021-02-23 Vägledning
Rättsfall: Kammarrättsdomar om villkoret om vissa värdeöverföringar i omställningsstödsreglerna
2021-02-23 Vägledning
2021-02-23 Vägledning
Rättsfall: Kammarrättsdomar om villkoret om vissa värdeöverföringar i omställningsstödsreglerna
2021-02-23 Vägledning
2021-02-22 Vägledning
Rättelse: Felaktiga exempel om efterbeskattning har korrigerats
2021-02-22 Vägledning
2021-02-19 Vägledning
2021-02-19 Vägledning
2021-02-19 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande inom trossamfundet Svenska kyrkan utgjorde inte omsättning
2021-02-19 Vägledning
2021-02-19 Lagar & förordningar
2021-02-19 Lagar & förordningar
2021-02-17 Vägledning
2021-02-17 Vägledning
2021-02-15 Vägledning
Förtydligande med anledning av corona: På vilket underlag ska arbetsgivaravgifter betalas vid korttidsarbete?
2021-02-15 Vägledning
2021-02-15 Föreskrift
2021-02-15 Föreskrift
2021-02-15 Vägledning
Rättsfall: Varor i personligt bagage omfattar inte varor för kommersiellt ändamål i syfte att sälja dem vidare
2021-02-15 Vägledning
2021-02-15 Vägledning
Förtydligande: Ett ombud för en utländsk beskattningsbar person kan i sin tur inte utse ett deklarationsombud.
2021-02-15 Vägledning
2021-02-15 Vägledning
Förtydligande: Vem kan utföra arbetet hos den juridiska person som utsetts till ombud?
2021-02-15 Vägledning
2021-02-12 Vägledning
Ställningstagande: Transaktioner mellan delägare och HB/KB
2021-02-12 Vägledning
2021-02-12 Lagar & förordningar
2021-02-12 Lagar & förordningar
2021-02-12 Ställningstagande
2021-02-12 Ställningstagande
2021-02-11 Vägledning
Rättsfall: En samfällighetsförenings leverans av värme till sina medlemmar
2021-02-11 Vägledning
2021-02-10 Vägledning
Rättsfall: Den skattemässiga behandlingen av dricks
2021-02-10 Vägledning
2021-02-10 Rättsfallskommentar
2021-02-10 Rättsfallskommentar
2021-02-10 Vägledning
Förtydligande: Den förväntade resultatminskningen beräknas som ett genomsnitt för treårsperioden i kännetecknet internprissättning (omstrukturering)
2021-02-10 Vägledning
2021-02-09 Vägledning
Området Flytta till Sverige har skrivits om för att bli tydligare.
2021-02-09 Vägledning
2021-02-09 Vägledning
Området Uppehållsrätt har skrivits om för att bli tydligare.
2021-02-09 Vägledning
2021-02-09 Rättsfallskommentar
2021-02-09 Rättsfallskommentar
2021-02-08 Vägledning
Förtydligande: En gränsöverskridande betalning som görs i en verksamhet som är undantagen från beskattning i Sverige omfattas inte av kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m.
2021-02-08 Vägledning
2021-02-08 Vägledning
2021-02-08 Vägledning
2021-02-08 Vägledning
Lagändring: Avdrag enligt stödområdeslagen får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften
2021-02-08 Vägledning
2021-02-08 Vägledning
Lagändring: Arbetsgivaravgifterna sänks för personer som fyller 19–23 år under året
2021-02-08 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
Lagändring: Utföraren kan ansöka om anstånd med återbetalning av utbetalning för rot- eller rutarbete om hen vill skjuta upp återbetalningen p.g.a. överklagande
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
Lagändring: Utföraren kan ansöka om anstånd med återbetalning av utbetalning för rot- eller rutarbete om hen vill skjuta upp återbetalningen p.g.a. begäran om ändring
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
Lagändring: Skatteverket kan i vissa fall bevilja anstånd med återbetalning
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Vägledning
Lagändring: Skatteverkets beslut om att utföraren ska återbetala utbetalning för rot- eller rutarbete gäller omedelbart
2021-02-05 Vägledning
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-05 Ställningstagande
2021-02-04 Vägledning
Ställningstagande: Befrielse från tilläggsavgift vid fel hos betalningsförmedlare
2021-02-04 Vägledning
2021-02-04 Vägledning
Ställningstagande: Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2021-02-04 Vägledning
2021-02-04 Utgåvenotis
2021-02-04 Utgåvenotis
2021-02-03 Ställningstagande
2021-02-03 Ställningstagande
2021-02-02 Ställningstagande
2021-02-02 Ställningstagande
2021-02-02 Ställningstagande
2021-02-02 Ställningstagande
2021-02-01 Ställningstagande
2021-02-01 Ställningstagande
2021-02-01 Föreskrift
2021-02-01 Föreskrift
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-29 Ställningstagande
2021-01-28 Vägledning
Rättsfall: artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet har inte direkt effekt
2021-01-28 Vägledning
2021-01-27 Vägledning
Den s.k. söndagsregeln i lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid gäller även för de tidsfrister som anges i 33 b kap. 19 - 20 §§ SFL. Det innebär att om den 30-dagarsfrist som anges i angivna bestämmelser innebär att sista dagen för att lämna uppgifter infaller en lördag, söndag eller helgdag så får uppgifterna lämnas närmast följande vardag. Motsvarande bedömning gäller för den tidsfrist som anges i 33 b kap. 21 § SFL. Infaller sista dagen för ett kvartal en lördag, söndag eller helgdag så får uppgifterna lämnas närmast följande vardag.
2021-01-27 Vägledning
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Vägledning
Förtydligande: Värdeöverföringar som görs av ett utländskt moderföretag kan vara ett hinder för omställningsstöd
2021-01-27 Vägledning
2021-01-27 Vägledning
Förtydligande: Värdeöverföringar som görs av ett utländskt moderföretag kan vara ett hinder för omställningsstöd
2021-01-27 Vägledning
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-27 Ställningstagande
2021-01-26 Vägledning
2021-01-26 Vägledning
2021-01-25 Vägledning
Förtydligande: Tillämpning av Öresundsavtalet
2021-01-25 Vägledning
2021-01-21 Vägledning
Ställningstagande: Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin – förlängd tidsperiod
2021-01-21 Vägledning
2021-01-21 Vägledning
Förtydligande: Handläggningsanstånd vid återkrav av omställningsstöd
2021-01-21 Vägledning
2021-01-21 Vägledning
Förtydligande: Handläggningsanstånd vid återkrav av omställningsstöd
2021-01-21 Vägledning
2021-01-20 Vägledning
Förhandsbesked: Beskattning av uppskovsbelopp och tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL
2021-01-20 Vägledning
2021-01-20 Ställningstagande
2021-01-20 Ställningstagande
2021-01-19 Vägledning
Förtydligande: En ekonomisk förening beskattas normalt inte om en andel byter ägare och föreningen därför inte betalar tillbaka insatsen till den avgående medlemmen.
2021-01-19 Vägledning
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-18 Allmänt råd – aktier
2021-01-15 Vägledning
2021-01-15 Vägledning
2021-01-14 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av myggbekämpning till kommun mot ersättning utgör omsättning
2021-01-14 Vägledning
2021-01-13 Vägledning
Ställningstagande: Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2021-01-13 Vägledning
2021-01-13 Ställningstagande
2021-01-13 Ställningstagande
2021-01-11 Vägledning
2021-01-11 Vägledning
2021-01-08 Allmänt råd
2021-01-08 Allmänt råd
2021-01-07 Vägledning
Rättsfall: Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto
2021-01-07 Vägledning
2021-01-04 Vägledning
Anstånd med att lämna särskilda uppgifter som en annan juridisk person än ett dödsbo ska lämna enligt 33 kap. 6 a § SFL får ges om synnerliga skäl finns
2021-01-04 Vägledning
2021-01-04 Vägledning
Anstånd med att lämna särskilda uppgifter som en fysisk person eller ett dödsbo ska lämna enligt 33 kap. 6 a § SFL får ges det finns särskilda skäl.
2021-01-04 Vägledning