Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2021:35

Nytt: 2022-02-28

Dessa allmänna råd har ändrats genom SKV A 2022:8

.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2022. För beskattningsår 2021, se SKV A 2020:28 och SKV A 2021:18.