Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2022:8

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2022. För beskattningsår 2021, se SKV A 2020:28 och SKV A 2021:18. Ändrade partier har markerats med kantstreck.

Länk till det ändrade allmänna rådet SKV A 2021:35.