Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2021:36

___________

Dessa allmänna råd ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2022. För beskattningsåret 2021, se SKV A 2020:27.