Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2021:29

beslutade den 20 december 2021.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2022:3 och omtryckts genom SKVFS 2022:8.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2022. Beträffande bilar med tillverkningsår 2021, se SKVFS 2021:14.