Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2022:8

beslutade den 24 oktober 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2022 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2022. Länk till den ändrade föreskriften (SKVFS 2021:29).