Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-01-28

Dnr: 8-1422447

Ställningstagandet om avgifter för kortbetalning, mervärdesskatt, daterat den 27 oktober 2017, dnr 202 428288-17/111, ska inte längre tillämpas.

Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom i mål 4610-21 den 7 januari 2022 klarlagt att rättsförhållandet mellan en kortutgivare och en nätverksoperatör innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Det finns därför omsättningar mellan dessa parter när belopp överförs mot ersättning.

Hur sådana omsättningar ska bedömas kan avgöras med stöd av ställningstagandet ”Betaltjänster och undantaget från skatteplikt, mervärdesskatt” daterat den 13 januari 2020, dnr 8-5507.