En land-för-land-rapport ska ha kommit in till Skatteverket inom tolv månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret (33 a kap. 11 § SFL).

Med rapporterat räkenskapsår avses det räkenskapsår som redovisas i en land-för-land-rapport. Det är räkenskapsåret för koncernens moderföretag som avgör vilken tidsperiod som rapporteras i land-för-land-rapporten (33 a kap. 2 § SFL).

Om en land-för-land-rapport inte lämnas in till Skatteverket blir reglerna om föreläggande och vitesföreläggande tillämpliga (37 kap. 2 § SFL och 44 kap. 2 § SFL). Förseningsavgift tas däremot inte ut.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar