Vissa uppgifter lämnas enbart på grund av överenskommelser om informationsutbyte. Den som är uppgiftsskyldig lämnar uppgifter till Skatteverket som sedan skickar dessa vidare till andra länders skatteförvaltningar.

Uppdaterat