Sverige kan utbyta information i skatteärenden med andra länder med stöd av juridiska instrument som brukar kallas rättsakter om informationsutbyte.

Uppdaterat