Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2022-10-13

Dnr: 8-1953234

Ställningstagandet om industriell verksamhet daterat den 29 maj 2008, dnr 131 335369-08/111, ska inte längre tillämpas. Anledningen till detta är att ställningstagandet inte stämmer överens med utgången i Högsta förvaltningsdomstolens domar i mål nr 1282-22 respektive mål nr 1618-22, båda meddelade den 13 oktober 2022.