Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-11-21

Dnr: 8-2015512

Ställningstagandet om periodisk publikation – minst fyra nummer per år; mervärdesskatt daterat den 18 maj 2011, dnr 131 309413-11/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet klargör endast att avgörande för om en publikation är periodisk eller inte är att den enligt utgivningsplanen normalt ska komma ut med minst fyra nummer per år även om det faktiskt kan avvika enstaka år. Det framgår av 3 kap. 16 § mervärdesskattelagen (1994:200) att det är vad som anges i utgivningsplanen som avgör om en publikation är periodisk eller inte. Eftersom det som framgår av ställningstagandet direkt kan utläsas av lagtexten så behövs inte ställningstagandet längre. Ställningstagandet ska därför inte längre tillämpas.