Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-11-21

Dnr: 8-1936547

Ställningstagandet om fiskelag, mervärdesskatt, daterat den 22 mars 2012, dnr 131 186274-12/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet klargör endast att ett fiskelag kan vara ett enkelt bolag. Vad som utgör ett enkelt bolag har, efter att ställningstagandet publicerades, utvecklats av Högsta förvaltningsdomstolen genom HFD 2016 not. 29 och av EU-domstolen genom C-312/19, XT. Med hänsyn till rättsutvecklingen kan informationen om att ett fiskelag kan vara ett enkelt bolag framgå direkt av Rättslig vägledning såsom ett förtydligande. Ställningstagandet ska därför inte längre tillämpas.