Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-11-25

Dnr: 8-2017309

Ställningstagandet om erbjudande om grupprabatter på dealföretags webbplats, s.k. deal-koncept, daterat den 11 juni 2012, dnr 131 251945-12/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet behandlar hur mervärdesskatten ska redovisas för s.k. deal-koncept, d.v.s. företag som ingår samarbetsavtal med olika leverantörer om att marknadsföra leverantörernas varor eller tjänster till rabatterade priser. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 23 november 2012, HFD 2012 ref. 68, behandlat frågan om skattskyldighetens inträde i sådana fall. Den 1 januari 2019 infördes även särskilda bestämmelser om vouchrar i mervärdesskattelagen (1994:200). Med hänsyn till rättsutvecklingen och särskilda regler om vouchrar finns det inte längre någon anledning att tillämpa ställningstagandet.