Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-10-06

Dnr: 8-2018057

Ställningstagandet ”Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk, mervärdesskatt” daterat 2017-05-30, dnr 131 237079-17/111, ska inte längre tillämpas. Eftersom det som anges i ställningstagandet följer direkt av bestämmelserna i 9 d kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML och av ML:s systematik, behövs inte ställningstagandet längre.