Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2022:10

beslutade den 5 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. För kalenderår 2020, se SKVFS 2021:22.