Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2022:16

beslutade den 5 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.

Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:10) om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter.