Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-12-16

Dnr: 8-2063753

Ställningstagandet ”Skyldighet att betala mervärdesskatt - medverkan av ett svenskt fast etableringsställe” daterat 2011-03-23, dnr 131 171037-11/111 ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet kan ses som förtydliganden och därmed framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha ställningstagandet kvar.