Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt)

Löpnr: SKVFS 2022:27

beslutade den 19 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.