Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2022:34

beslutade den 19 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2023.

Beträffande bilar med tillverkningsår 2022, se SKVFS 2022:8.

Fler format för nybilslistorna finns på Skatteverkets sida Nybilspriser för bilar