Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-12-30

Dnr: 8-2057143

Ställningstagandet om redovisning av mervärdesskatt under coronakrisen, daterat den 2 april 2020, dnr 8-165567, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet behandlar möjligheten att anse coronakrisen som en sådan omständighet som ska vara särskilda skäl för vissa bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt. De bestämmelser som avses är kravet på särskilda skäl vid byte till bokslutsmetoden för den som tillämpar faktureringsmetoden samt vid byte till en längre redovisningsperiod inom 24 månader efter begäran om en kortare redovisningsperiod.

Med hänsyn till att covid-19 inte längre är en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom finns det inte längre någon anledning att tillämpa ställningstagandet.