Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

1 § Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 598 500 kronor för beskattningsåret 2023.