OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 598 500 kronor för beskattningsåret 2023.