Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-03-22

Dnr: 8-2281177

Ställningstagandet om begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, daterat den 21 juni 2017, dnr 131 203052-17/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra att hur begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet ska bedömas. Skatteverket har vidareutvecklat dessa begrepp i följande två ställningstaganden.

  • 2021-04-13, Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt, 8-902676

    2021-06-21, Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar – självständigt bedriven verksamhet, mervärdesskatt, 8-1054864

Det som framgår av ställningstagandet från den 21 juni 2017 kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.