Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-03

Dnr: 8-2339031

Ställningstagandet om stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen, Mervärdesskatt daterat den 23 maj 2014, dnr 131 182589-14/111, ska inte längre tillämpas.

Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår av praxis från EU-domstolen och kan ses som förtydligande exempel. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.