Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-03

Dnr: 8-2352552

Ställningstagandet om insatser vid insatslopp inom trav och galopp, daterat den 26 maj 2016, dnr 131 209194-16/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra hur insatser vid insatslopp inom trav och galopp ska bedömas. Skatteverket har redogjort för sin syn på vad som är idrottstjänster i ställningstagandet ”Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt” daterat den 21 december 2022, dnr 8-2056195. I och med att det klargörs i ett annat ställningstagande hur deltagaravgifter till idrottstävlingar ska bedömas kan det som framgår av ställningstagandet om insatser vid insatslopp inom trav och galopp ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.