Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-03

Dnr: 8-2350033

Ställningstagandet om omsättningsland för tränartjänster m.m., daterat den 23 januari 2011, dnr 131 38057-11/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra hur omsättningsland för tränartjänster och vissa idrottstjänster ska bedömas. Skatteverket har redogjort för sin syn på vad som är idrottstjänster i ställningstagandet ” Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang, mervärdesskatt” daterat den 21 december 2022, dnr 8-2056195 och vad som är ett tillträde till evenemang eller en aktivitet i ställningstagandet ”Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt” daterat den 13 juni 2019, dnr 202 261982-19/111. I och med att vad som får ses som en idrottstjänst och när det är fråga om en aktivitet eller tillträde till ett evenemang klargörs i andra ställningstaganden kan det som framgår av ställningstagandet om omsättningsland för tränartjänster ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.