Områden: Dataskydd & sekretess

Datum: 2023-02-01

Dnr: 8-2178747

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 24 januari 2005, dnr 130 26909-05/111, upphävs. Ställningstagandet har i tillämpliga delar ersatts av information i rättslig vägledning.