Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-08

Dnr: 8-2360004

Ställningstagandet om förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster, daterat den 8 december 2009, dnr 131 883678-09/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra hur förvärvströskeln ska bedömas när en näringsidkare endast är registrerad för förvärv. Detta framgår numera av artikel 4 och 55 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.