Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-26

Dnr: 8-2391388

Ställningstagandet om presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas daterat den 29 november 2018, dnr 202 488735-18/111, ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet framgår av Europeiska kommissionens förklarande anmärkningar om elektroniska tjänster m.m. Av denna anledning kan informationen om presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.