Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2023:4

beslutade den 29 maj 2023

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2023. Länk till den ändrade föreskriften (SKVFS 2022:34).

Fler format för nybilslistorna finns på Skatteverkets sida Nybilspriser för bilar.