Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-31

Dnr: 8-2396600

Ställningstagandet om skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led, daterat den 22 september 2004, dnr 130 557045-04/113, ska inte längre tillämpas. Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2018 ref. 40. Det finns därför inte skäl att ha kvar ställningstagandet.