Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-31

Dnr: 8-2395862

Ställningstagandet om övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall, daterat den 22 april 2009, dnr 131 200622-09/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra hur övergångsbestämmelser från 2009 påverkar justeringsskyldigheten för investeringsvaror som anskaffats innan 2001. Med anledning av att omprövningstiden för sådana justeringar har passerat finns det inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.