Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-07

Dnr: 8-2376827

Ställningstagandet om omsättningsland för tjänst på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik, daterat den 7 december 2009, dnr 131 753845-09/111, ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas. För tid före den 1 juli 2023 ska detta ställningstagandet fortfarande tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att tjänsten ska vara fysiskt utförd ombord fartyget eller luftfartyget i utrikes trafik för att tjänsten ska vara omsatt utomlands. Detta kommer att framgå direkt av 6 kap. 51 § mervärdesskattelagen (2023:200). Denna information kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet när mervärdesskattelagen (2023:200) träder ikraft.