Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-07

Dnr: 8-2376843

Ställningstagandet om gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid blandad verksamhet, daterat den 18 december 2008, dnr 131 668417-08/111, ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas. För tid före den 1 juli 2023 ska detta ställningstagandet fortfarande tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att tröskelvärdet på 90 000 kronor vid förvärv av varor från andra medlemsländer endast är tillämplig då köparen är en näringsidkare som helt saknar rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt, eller en juridisk person som inte i något avseende är att betrakta som näringsidkare. Detta kommer att framgå direkt av 3 kap. 6 § mervärdesskattelagen (2023:200). Denna information kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet när mervärdesskattelagen (2023:200) träder ikraft.