Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-08

Dnr: 8-2408975

Ställningstagandet ”Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden”, daterat den 1 februari 2002, dnr 11756-01/110, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra när processkostnader kan anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med den ekonomiska verksamheten att avdragsrätt för ingående skatt finns. Bedömningen har gjorts utifrån RÅ 2000 ref. 66 samt EU-domstolens uttalanden i C-98/98 Midland Bank, C-408/98 Abbey National och C-16/00 Cibo Participations. EU-domstolen har i senare praxis, exempelvis C-402/12, Wolfram Becker, utvecklat sin bedömning av när det kan anses finnas ett sådant samband mellan ett inköp och den beskattningsbara personens skattepliktiga verksamhet. Det som framgår av ställningstagandet kan därför ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.