Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-09

Dnr: 8-2409213

Ställningstagandet ”Frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler genom att utfärda en faktura med utgående mervärdesskatt” daterat den 4 februari 2014, dnr 131 753314-13/111, ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas. För tid före den 1 juli 2023 ska detta ställningstagande fortfarande tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att en fastighetsägare blir frivilligt skattskyldig för uthyrningen från och med ingången av den period fakturan avser även när mervärdesskatten anges i en förskottsfaktura. Detta kommer från och med den 1 juli 2023 att framgå av 12 kap. 1 § jämförd med 7 kap. 4 § och 7 § första stycket mervärdesskattelagen (2023:200). Det ställningstagandet ger uttryck för kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet när mervärdesskattelagen (2023:200) träder ikraft.