Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-2409214

Ställningstagandet ”Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon”, daterat den 22 december 2004, dnr 130 735843-04/111, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att skatteplikt föreligger för upplåtelse av grusplaner eller gräsmark för parkering av fordon.

Det framgår av rättspraxis att det inte bara är särskilt anpassade parkeringsplatser som omfattas av skatteplikt, se t.ex. HFD 2018 ref. 40. Det som anges om upplåtelse av grusplaner eller gräsmark i ställningstagandet kan ses som förtydligande exempel på vad som omfattas av skattepliktig upplåtelse av platser för parkering av fordon. Informationen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.