Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-15

Dnr: 8-2419491

Ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen”, daterat den 20 december 2006, dnr 131 790481-06/111, ska inte längre tillämpas.

I ställningstagandet "Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster", daterat den 2004-11-01, dnr 130 624085-04/111, har Skatteverket klargjort sin syn på vad som krävs för att en upplåtelse av parkeringsplats ska vara underordnad upplåtelsen av en bostad. Ett krav är att avtalen för parkering respektive bostad ingås mellan samma parter. I ställningstagandet från år 2006 har Skatteverket närmare förklarat vad det kravet innebär. Det kan ses som ett förtydligande till ställningstagandet från år 2004 och informationen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen”.