Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-15

Dnr: 8-2419548

Ställningstagandet ”Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03”, daterat den 4 april 2006, dnr 131 195842-06/111, ska inte längre tillämpas.

I ställningstagandet klargör Skatteverket att det föreligger rätt till återbetalning av belopp som felaktigt angetts vara mervärdesskatt, utan något krav på utfärdande av kreditnota.

När ställningstagandet skrevs saknade mervärdesskattelagen (1994:200) reglering om förfarandet vid felaktigt debiterad och inbetald skatt. Nu finns sådan reglering i 1 kap. 2 e § och 13 kap. 27 § mervärdesskattelagen. Vidare regleras i 13 kap. 28 § mervärdesskattelagen hur sådant belopp ska ändras. Eftersom förfarandet vid felaktigt debiterad och inbetald skatt nu är reglerat i lag finns inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.