OBS: Detta är årsutgåva 2014.13. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Vinstmarginalbeskattning är en särskild form av beskattning som bygger på en princip om beskattning av uppkommen vinstmarginal, till skillnad mot normalfallet när beskattning sker av varans eller tjänstens försäljningspris.