Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2006-04-07 SRN 2006-04-07, Tillhandahållande av personlig träning
2013-04-17 Konsultkostnader i samband med förpackning av fastighet
2001-04-27 Minskning av beskattningsunderlaget vid bonus
2004-02-09 Mervärdesskatt vid varuomsättning till annat EG-land
2014-01-14 Försäljning av dotterbolagsaktier
1999-11-16 Uthyrning av fastighet till kommun
1998-06-15 Skattskyldighet för uthyrning av möblerade lägenheter
2001-03-05 Bidrag; varken omsättning eller avdragsbegränsning
2002-03-26 Avdragsbegränsning för ingående skatt vid förvärv av personbil
2006-04-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Förvärv av leasingbilar
2005-06-23 Omsättning
2004-01-01 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04, SRN:s förhandsbesked den 24 juni 2004
2012-09-12 Mervärdesskatt, beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand
2004-11-23 Överlåtelse under uppförandeskede
2005-05-16 Enkelt bolag, lotteriverksamhet
2001-09-27 Spel på s.k. enarmade banditer
2004-03-23 Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening
1999-02-16 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 8/99 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 16 februari 1999
2007-04-25 Ersättning från kommun vid bredbandsutbyggnad
2001-12-14 Företags tillhandahållande av s.k. returenheter inom dagligvaruhandeln
2003-06-25 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 23/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 25 juni 2003
1999-06-18 Hotellcheckar, tillämplig skattesats
2001-10-09 Rytmik- och dansträning
2002-05-07 Fråga om överföring av medel till medlemsförbund utgör skattepliktig omsättning
2000-05-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/00 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 26 maj 2000
2000-10-04 Uthyrning sommarstuga
2007-05-29 RR 2007-05-29, mål nr 2728-06, Tillhandahållande av personlig träning
2004-06-15 Uthyrning av elevbostäder