OBS: Detta är utgåva 2016.13. Sidan är avslutad 2022.

Om en arbetsgivare låter en anställds make eller sambo följa med på en tjänsteresa eller annan resa uppkommer en skattepliktig förmån för den anställde.

Indirekt förmån

Om en arbetsgivare låter en anställds make eller sambo följa med på en tjänsteresa eller annan resa är det en indirekt förmån för den anställde som ska värderas till marknadsvärdet. Vanligtvis motsvaras förmånen av arbetsgivarens merkostnader för makens deltagande (t.ex. färdbiljett, logi och mat). Detta framgår av rättspraxis (RÅ 1988 ref. 30 II).

Skatteverkets uppfattning är att förmånsvärdet för logi kan beräknas till 25 procent av kostnaden för hotellrummet eller annat logi om den anställde delar logi med medföljande make under tjänsteresan.

En anställd kan inte undgå förmånsbeskattning genom att byta en dyr färdbiljett mot två billiga för samma pris. Den anställde förmånsbeskattas trots att arbetsgivaren inte får någon merkostnad. I ett sådant fall ska den anställde förmånsbeskattas för kostnaden för makens eller makans färdbiljett.

Undantag från beskattning

I undantagsfall kan det finnas skäl för att en make följer med på en resa utan att någon förmånsbeskattning blir aktuell. Ett sådant skäl att delta kan vara att den anställde är handikappad eller nyopererad och behöver hjälp under resan.

Den medföljande maken kan under vissa omständigheter anses delta på resan ”i tjänsten”, t.ex. för att utföra vissa arbetsuppgifter eller delta på sammankomster och vid representationstillfällen. Den anställde kan då undgå förmånsbeskattning för makens deltagande. Den medföljande maken bör dock vara tillfälligt anställd av arbetsgivaren och få marknadsmässig lön för sin medverkan. Beroende på i vilken grad resan kan anses vara gjord i tjänsten kan skatteplikten bortfalla helt eller delvis.