OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Värdet av förmåner av hushållsarbete ingår inte i underlaget för skatteavdrag. Detta gäller bara förmåner upp till ett värde av 100 000 kronor per beskattningsår.

Förmåner av hushållsarbete ingår normalt inte i underlaget för skatteavdrag

Värdet för förmåner av hushållsarbete ska normalt inte ingå i underlaget för skatteavdrag (11 kap. 14 § SAL).

Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag endast för den delen av förmåner av hushållsarbete som inte grundar rätt till skattereduktion för hushållsarbete. Detta beror på att den som har en sådan förmån är berättigad till skattereduktion för hushållsarbete. Detta gäller under förutsättning att den som utför arbetet är godkänd för F-skatt. Om arbetet har utförts utomlands krävs att utföraren har ett intyg eller någon annan handling att företaget genomgår motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt, i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland (67 kap. 17 § IL). Läs mer om vad som räknas som husarbete respektive vad räknas som rotarbete.

Undantag från skatteavdrag gäller endast förmåner av hushållsarbete upp till ett värde av 100 000 kronor per beskattningsår.

Arbetsgivaravgifter beräknas på vanligt sätt med ledning av det totala skattepliktiga värdet av förmånen för hushållsarbetet.

Enbart arbetskostnaden grundar rätt till skattereduktion

Om arbetsgivaren har gett en förmån av hushållsarbete till en anställd ska underlaget för skattereduktion avse enbart arbetskostnaden. I underlaget för skattereduktion ska därför arbetsgivaren inte räkna med förmån i form av material, utrustning och resor. Arbetsgivaren ska därmed göra skatteavdrag för den delen av förmånen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]