OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Det kan finnas hinder för återbetalning på skattekontot av belopp som ska föras över till en annan stat som Sverige har ett avtal med om att föra över skatt. För närvarande finns ett sådant avtal med de nordiska länderna, se sidan Överföring av skatt till annan stat.

Hinder i avvaktan på beslut om överföring

Ett belopp ska inte återbetalas om det kan antas att det ska föras över till en annan stat. Bestämmelsen ger Skatteverket möjlighet att hålla inne skatt i avvaktan på att en annan stat begär att skatten ska föras över till den staten (64 kap. 4 och 7 §§ SFL).

En överföring av skatt förutsätter att Sverige har ingått en överenskommelse med den andra staten om att ta ut och föra över skatt.

När en spärr behövs

Hindret behövs om skatten gör att det uppkommer ett överskott på skattekontot i samband med slutskatteavstämingen eller efter ett omprövningsbeslut. Om inte Skatteverket registrerade en spärr skulle beloppet annars återbetalas med automatik.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]