OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Den som själv ska redovisa och betala särskild inkomstskatt ska lämna en särskild skattedeklaration.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för särskild inkomstskatt?

En särskild skattdeklaration för särskild inkomstskatt ska lämnas av

  • den som är skattskyldig enligt SINK och som själv ska redovisa och betala skatten enligt 13 kap. 6 SFL (särskild skattedeklaration för skatt enligt SINK)
  • den som är skattskyldig enligt A-SINK och som själv ska redovisa och betala skatten enligt 13 kap. 7 § SFL (särskild skattedeklaration för skatt enligt A-SINK).

De särskilda skattedeklarationerna ska lämnas för varje skattepliktig ersättning (26 kap. 2 § 6 SFL och 26 kap. 9 § SFL).

Vilka uppgifter ska de särskilda skattdeklarationerna innehålla?

De särskilda skattedeklarationerna ska innehålla följande uppgifter:

  • namnet på den uppgiftsskyldige
  • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldige
  • den uppgiftsskyldiges postadress
  • den skattepliktiga ersättningen
  • skatten på ersättningen
  • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten (26 kap. 18 § SFL och 26 kap. 25 § SFL och 6 kap. 1 § SFF).

Ytterligare uppgifter i den särskilda skattedeklarationen för skatt enligt A-SINK

Den särskilda skattedeklarationen för redovisning av särskild inkomstskatt som tas ut enligt A-SINK ska förutom ovanstående uppgifter även innehålla uppgifter om tid och plats för de tillställningar som deklarationen lämnas för (6 kap. 4 § SFF).

När ska den särskilda skattedeklarationen lämnas?

Den särskilda skattedeklarationen för särskild inkomstskatt ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter den månad då den skattepliktiga ersättningen kom den skattskyldige till del. För januari och augusti gäller dock att deklarationen ska ha kommit in senast den 17:e (26 kap. 35 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar