OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Utbetalaren ska göra avdrag för särskild inkomstskatt. En utländsk arrangör ska själv redovisa och betala skatten.

När ska en utbetalare göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt?

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt A-SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt (13 kap. 4 § SFL). Något beslut från Skatteverket krävs inte.

Beslut om skattskyldighet enligt IL

Nytt: 2015-02-05

Artister, idrottsutövare och artistföretag som omfattas av A-SINK kan begära att bli beskattade enligt IL i stället.

Tidigare:

En person som omfattas av A-SINK kan begära att bli beskattad enligt IL i stället.

Skatteverket ska efter en sådan begäran lämna ett beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § A-SINK). Om det finns ett sådant beslut och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag för preliminär skatt göras (10 kap. 8 § andra stycket SFL).

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent på den skattepliktiga inkomsten (9 § A-SINK).

Läs mer om skatten på sidan A-SINK.

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

När man gör skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när man gör skatteavdrag för preliminär skatt (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Samma skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska uppgift om skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

En utländsk arrangör ska själv redovisa och betala skatten

Den som är skattskyldig arrangör enligt A-SINK ska själv redovisa och betala skatten (13 kap. 7 § SFL).

Inkomsten ska redovisas i en särskild skattedeklaration.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1] [2]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]