OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Den som har förmedlat en utländsk försäkring ska lämna en uppgift om förmedlingen om innehavaren av försäkringen ska betala avkastningsskatt.

Uppgift om förmedling av en utländsk livförsäkring

En uppgift ska lämnas av den som har förmedlat en utländsk livförsäkring om innehavaren är skattskyldig till avkastningsskatt för försäkringen (23 kap. 4 § och 22 kap. 12 § SFL). Även om förmedlaren inte vet om försäkringsgivaren och försäkringstagaren faktiskt har ingått ett försäkringsavtal ska förmedlaren lämna en uppgift om han eller hon har fått provision eller haft annan anledning att anta att ett försäkringsavtal har träffats (prop. 1995/96:97 s. 24).

En utländsk försäkring är en försäkring som är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige. Avkastningsskatt tas ut på både pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är livförsäkringar (2 § första stycket 6–7 AvPL).

En uppgift behöver däremot inte lämnas om innehavaren inte är skattskyldig till avkastningsskatt för försäkringen. Avkastningsskatt tas inte ut på en försäkring som bara omfattar

  • olycks- eller sjukdomsfall
  • dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar (2 § tredje stycket AvPL).

För vem ska en uppgift lämnas?

En uppgift om förmedling ska lämnas för både juridiska och fysiska försäkringstagare till en utländsk försäkring (23 kap. 4 § SFL).

En sådan uppgift ska inte lämnas för den som är begränsat skattskyldig i Sverige (jfr. 23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska en uppgift innehålla?

Uppgiften ska innehålla identifikationsuppgifter för

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En uppgift om förmedling av en utländsk försäkring ska lämnas på KU 53 (blankett 2351 i svensk eller engelsk version).

När ska en uppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som försäkringen förmedlades (24 kap. 1 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1995/96:97 Vissa frågor om beskattningen av utländska kapitalförsäkringar, m.m. [1]